Управата за заштита на културното наследство – последната порта на македонските идентитетски обележја

Заштитата на културното наследство во Република Македонија во однос на хиерархиската надлежност е поделена на три сегменти. Тука, во прв ред е Министерството за

Read more

Необични забрани кои до неодамна важеле на Исланд

Исланд е единствен првенствено поради својата природа, но и поради необичните забрани, кои биле на сила во текот на неговата долга историја и кои

Read more