Продолжува истражувањето на неолитската населба Врбјанска Чука

На локалитетот Врбјанска Чука во Пелагонија продолжуваат истражувањата кои се насочени на населбата формирана пред 8 000 години, како и деловите од доцната антика

Read more