„Верси за збогум“ од Иво Мијо Анд­риќ, на македонски

Меѓу бројните автори кои потекнуваат од територијата на Босна и Херцеговина, поз­на­та како тектонска плоча каде што се ис­преп­летуваат бројни култури и цивилизации, зна­чајно

Read more