Најбогатата држава со нафта во светот Венецуела, во тешка криза! Што се случува?

Најбогатата држава со нафта во светот Венецуела е во тешка економска, веќе и во политичка криза. Сиромаштијата се повеќе се шири поради што околу

Read more