Споделени европски вредности во сферата на македонскиот фолклор поддржани од Еразмус +

Препознаени европски вредности во сферата на македонскиот фолклор, поддржани од програмата Еразмус + . Националниот Комитет на ИСТМ за Македонија, од 21-26 март ќе

Read more