Изложба „Портали“ во МГС за Европскиот ден на уметничка креативност

Со изложбата „Портали“ Град Скопје ќе го одбележи Европскиот ден на уметничка креативност, како дел од проектот CreArt (Мрежа на градови за уметничко творештво).

Read more