Валдорфска педагогија

Кога во 1919 година во Германија, Рудолф Штајнер, на фабриката за цигари Валдорф-Асторија им предлага да отворат мало училиште за децата на работиниците, едвај

Read more