Македонскиот јазик ќе се изучува на Универзитетот во Тирана

Во рамки на соработката меѓу Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје и Факултетот за странски

Read more