Сугестопедија – учењето е игра

Често сме среќавале родители, кои им наметнуваат мислење на децата, дека училиштето е тешко и строго, бара многу труд и кога почне, игрите завршиле.

Read more