Цркви и манастири во охридско

Цркви и манастири во Македонија, во охридскиот крај… Плаќе Црква Св. Илија. На едно возвишение, на југозападниот дел, надвор од селото се наоѓа црква

Read more