Изложба на Дороти Пачкова во Битола

Tрансцедентална патувачка изложба на уметницата Дороти Пачкова, во Младински културен центар Битола… Патувачката изложба под наслов „Уште што друго сум освен што сум канцер

Read more

Изложба на Дороти Пачкова во Музеј Тетово

Патувачката изложба под наслов „Уште што друго сум освен што сум канцер на општеството” “TRANSCENDENT FEMINISM“, на уметницата Дороти Пачкова, имаат можност да ја

Read more