Романо Проди – Добитник на Светската награда за хуманизам за 2019

Добитник на Светската награда за хуманизам за 2019 година, со која Охридската академија на хуманизмот го слави името на Св. Климент на сите светски

Read more