Вевчани во светоста на Климентовиот ореол

Вевчани се наоѓа во подножјето на планината Јабланица на 14 километри северозападно од Струга и Охридското Езеро. Траги за неговото постоење среќаваме уште во

Read more