Детски фолклор од Струшки Дримкол

Интересни детски фолклорни песнички од пределот на Струшки Дримкол… Антатили, заракатили, заракатика, така, елин, белин, буф, Америка прави труф… Бомба падна од небе, удри

Read more