Народни песни од Мала Преспа под Албанија

Стерјо Спасе (1914-1989) е еден од најпознатите албански писатели од македонско етничко потекло. Автор е на поголем број литературни дела. Но тој е значаен

Read more