Средношколците преферираат авантуристички книги и научна фантастика

Средношколците во Македонија купуваат книги во печатена форма. Најмногу авантуристички книги и научна фантастика на македонски, а потоа на англиски, албански, српски и на

Read more

Студирајте етнологија и антропологија

Институтот за етнологија и антропологија, при Природно – математичкиот факултет, кој е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методиј, започна со промоција на својата

Read more