Симпозиум за религиските трансформации во МАНУ

На 19 и 20 септември во Скопје ќе се одржи меѓународен научен симпозиум под наслов „Романизирање на ориентални богови? Религиски трансформации во балканските провинции

Read more