Свети Прохор Пчињски: Пустиножителот кој му ја претскажал иднината на царот Диоген

Според житието свети Прохор Пчињски потекнувал од некое село од Овчеполието. Родителите, татко му Јован и мајка му Ана, биле чесни и побожни луѓе

Read more