Прочка е празник за проштевање и очистување од гревовите

Прочка е голем празник за македонскиот народ и со него се поврзани голем број обичаи и верувања. Очигледно е дека проштевањето е обичај востановен

Read more