Денес е Благоец – Секој нека донесе блага вест за сите!

Празникот Свето Благовештение, меѓу народот познат како Благовец, Благоец, Блошчојне и сл. се смета за тежок празник. Некои дури го сметаат за голем празник

Read more

Денес е Сoбор на Свети Архангел Михаил

Меѓу поголемите есенски празници што нашиот народ ги празнува со домашни служби е и празникот Собор на свети архангел Михаил, меѓу народот попознат како

Read more

Свети Јован Кукузел: Најпознатиот музички деец во Православната црква

На овој ден (14 октомври) Светата православна црква покрај споменот на Пресвета Богородица го празнува и споменот на свети Јован Кукузел. Поврзувањето на овие

Read more