Македонски народни пословици и поговорки

Поговорка или пословица е вид израз кој има структура на реченица и предава некое соопштение или општоважечка порака. Не постои посебен автор кој ги

Read more

Пословици и поговорки од Ресенско

Народна филозофија преку Пословици и поговорки од Ресенско, од записите на Трајко Доревски… Ако е благ медот и прстите да си ј изејме?! Ако

Read more