Фолклорни материјали од Тетовско

Фолклорни материјали од тетовскиот крај…. Прељубишта.Кај се родил Марко, па попораснал мало, му нап’лнила мајка му една црпка со вода, па го изпратила там

Read more