Народна медицина запишана од Кузман Шапкарев

Чирај, чир, болка, која расте по телото на човек како подбувнато црвено џумче со бел врв кој го покажува неговото нагнојување. Кога созрее и

Read more