Општина Кисела Вода со поддршка за локалната културна сцена

Уметници, културни работници и здруженија на граѓани кои извршуваат јавен интерес од локално значење во културата, од денес можат да апицираат на објавениот конкурс

Read more