Колкав е всушност човековиот животен век?

Од 1900 година просечниот животен век ширум светот е двојно зголемен благодарение на подобрената здравствена заштита, санитарните услови и достапноста до храна. (Њујорк Тајмс

Read more