Верувања суеверија: Толкување на соништа

Змија да голтниш на сон, ќе се јадосаш докрај Во 1897 година месец августа, сонуа еден сон Тодор варџијата како да беше лежал на

Read more