Нaродна филозофија – гатанки

Гатанки од богатата македонска народна ризница… Дрен и дренки Царот во зелено, војската во црвено.Сам царот во зелено, сејмените во црвено. Ѓумче Кусо мече

Read more

Сеништа – Народни верувања

Нaлегнуање од сениште во г. Скопје – Ристе Мицов отишол во г. Скопје за да работит на занаат казанџиски, чунки во Прилеп се опустил

Read more