Нaродна филозофија – гатанки

Гатанки од богатата македонска народна ризница… Дрен и дренки Царот во зелено, војската во црвено.Сам царот во зелено, сејмените во црвено. Ѓумче Кусо мече

Read more