Изложба на Дороти Пачкова во Музеј Тетово

Патувачката изложба под наслов „Уште што друго сум освен што сум канцер на општеството” “TRANSCENDENT FEMINISM“, на уметницата Дороти Пачкова, имаат можност да ја

Read more