Меѓународен ден на млади 2018 во Битола

МКЦ – Битола е една од најпрепознатливите младински организации во Република Македонија. Во периодот од 21 година постоење, МКЦ – Битола се разви во

Read more