Советување „18 Мај – Меѓународен ден на музеите“ 2022 и награди за 2021 година

Здружението Македонски национален комитет на Меѓународниот совет на музеите (МНК ИКОМ), во рамките на своите активности од 1994 година навака, а по повод одбележување

Read more

Програма за одбележување на Меѓународниот ден на музеите – 18 Мај

Здружението на Македонскиот националниот комитет на Меѓународниот совет на музеите (МНК ИКОМ) во рамките на своите програмски активности информира за програмите за одбележување на

Read more