Играчките на нашето детство

Гушкани се силно, бакнувани, галени ,влечени и многу, многу сакани. Да, мечињата од нашето детство, кои ако сме имале среќа да не ги исфрлиме,

Read more