Гатанки – Од минатото на Малешевијата

Во Малешево има доста гатанки, кои се слушаат во долгите зимски ноќи, при ноќните седенки, наречени попретки (на предење). Како примери овде наведуваме повеќе

Read more