Објавена биографија на Борис Сарафов од Павел Шатев

Издавачката куќа „Македоника“ од Скопје и Државниот архив на Република Македонија, неодамна ја објавија книгата „Борис Сарафов (биографија)“ од Павел Шатев, како втор том

Read more