Лoв и обичаи при лов

Лувачи (ловџии) или турски авџии, се сметаат за најподвижни луѓе во селото. Ловџиите обично се витки, лесни при одење, брзи: „да може куту заиц

Read more