„Pефлексии на новата реалност“ – самостојна изложба на Лазе Трипков

„Pефлексии на новата реалност“ е шеста самостојна изложба на Лазе Трипков, која се осврнува кон приоритетните проблеми на новото време. Постојано сме опркужени со

Read more