Привлекување публика и соработка во програмите, се предизвиците на филмските фестивали

Во пресрет на новиот повик за поддршка на филмски фестивали од МЕДИА – потпрограма на „Креативна Европа“ на ЕУ (кој е во два рока

Read more