Репертоар во кино Милениум за периодот 18.04-24.04

Репертоар во Градското кино Милениум во Градскиот трговски центар за перодот 18.04-24.04 2019 година… ЧЕТВРТОК (18.04) 15:15-СРЕЌЕН КАКО ЛАЗАРО (HAPPY AS LAZZARO)- 125’ -ПРЕМИЕРА

Read more