Од минатото на Струга

Извадоци од книгата „Записи за минатото на Струга“, кои говорат за Струга во минатото… Уста Уста се вика местото каде што истекува Црн Дрим

Read more