ИКОМОС – Македонија одбележува 25 години постоење

По повод 25-годишниот јубилеј на Националниот комитет на меѓународниот совет за споменици и локалитети – ИКОМОС во Македонија Скопје ќе се одржуваат симпозиуми и

Read more