Трибина „Грижата за Хераклеја Линкестис денес, гаранција за утре“

Со добивањето на статусот на Хераклеја Линкестис за споменичка целина од „особено значење“ со подкатегорија „со големо значење“, Хераклеја доби трајна заштита за идните

Read more