Епопеја за Извештајот

Она што го слушаме, гледаме и читаме поврзано со извештајот на европската комисија во врска со напредокот (или уназадувањето) на Македонија кон Европската унија,

Read more