Растенијата во македонските народни песни

Од богатата ризница на македонскиот филклор, избор од „Растенијата во македонските народни песни“: Пушчи ја, бабо, мори, Тодорка Пушчи ја, бабо, мори, Тодорка,на Вардар

Read more

Лечење со билки

Според македонски лечебник… Од книгата „Македонски лечебник од 19 век“, приредил Драги Стефанија, Скопје 1985 Главобол Аште кого боле глава најди спориш, свари лози,

Read more