Девет програмски содржини на 19-тите „Есенски музички свечености“

Од денес (петок, 2 ноември) па се до 27 ноември ќе се одржуваат 19-тите „Есенски музички свечености“ кои ги организира Дирекцијата за култура и

Read more