Зa „Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство“

Делото „Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство (стручно-правни аспекти)“ од авторот м-р Александар Јорданоски е стручна монографија која излегува од печат во

Read more