Дигитализација?!

Изминативе години постојано се зборува за неа. Обичниот човек слуша за терминот „дигитализација“, го користат и политичарите, ретко кој му објавнува на обичниот човек

Read more