Доколку го читаа Крсте Мисирков, немаше да бидат олкави фашисти!

Ситуацијата е како чиста и јасна. Политичкиот врв на бугарската држава е во паника по притисоците да го откочат процесот за интегрирањето на Македонија

Read more

Визијата на Мисирков, наша стварност

„Tреба да го милуваме нашиот јазик затоа што е наш како што е и нашата татковина“ – Крсте Мисирков. МАНУ издавач на три тома

Read more