Редовни информации за квалитетот на воздухот во Скопје

На веб страницата на Град Скопје, www.skopje.gov.mk, граѓаните можат редовно да се информираат за квалитетот на воздухот во градот.

Read more