Редовни информации за квалитетот на воздухот во Скопје

На веб страницата на Град Скопје, www.skopje.gov.mk, граѓаните можат редовно да се информираат за квалитетот на воздухот во градот.

Read more

Дисплеј за мерење на квалитетот на воздухот на улица Македонија

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, денеска (11.02.2011 година) го промовира дисплејот што го прикажува квалитетот на амбиентниот воздух во центарот на градот, којшто

Read more