Денес е Благоец – Секој нека донесе блага вест за сите!

Празникот Свето Благовештение, меѓу народот познат како Благовец, Благоец, Блошчојне и сл. се смета за тежок празник. Некои дури го сметаат за голем празник

Read more